top of page
  • Einat Last

מזל שאני מדור אחר

אנחנו דור כזה

שכחנו איך ללכת

טסים במיכלי מתכת

היינו בכל המקומות

ועדיין לא מצאנו איך להיות


אנחנו דור כזה

מרגישים כמעט בבית

מול המסך המסנוור

רוצים עכשיו רוצים מהר


אנחנו דור כזה

אחרי תקיפה מינית

קיבלנו כדור ומצית

בין התקף חרדה לתקופת דיכאון

הגענו לפסיכולוג כמו שעון

שם נמצאו האשמים

אצלי, ורק אצלי, מדובר

בהורים הדפוקים


אנחנו דור כזה

בין שיטות הטיפול

ניתנת הבחירה

להפסיק להרגיש

או להרגיש רק שמחה

אבל אנחנו גם דור מתלבט

ואפשר כאילו תמיד להתחרט

אז מה כדאי?

לנסוע למסיבת טבע אולי?

לחפש את הייעוד הנשמתי אצל הגורו מהוואי?

יש שם חומרים אחי משבט הפיצ'אי!

יש שם חומרים אחי, משהו טוב!

או עוד הלילה נמצא איזה חתיך מהאפליקציה?


אבל אנחנו דור כזה

שאחרי כל הדרמה

נשאר בבית

עם הפיג'מה

עושים בינג' על חיים אחרים.


האחרים.

האחרים פחות בודדים.


Comments


bottom of page