top of page
  • Einat Last

מהים לנהר

מהירדן לים

חופש לכולם

כמו שהיה פעם

כשהיו דגים בים

והנהר היה נהר


כשהשקמים הצלו בדרכים

נשים קלעו סיפורים בשיבולים

הציפורים כיסו את העננים

כשהחיים היו קשים

אבל חיים


אי שם רחוק בגולה

אתה עומד צועק 

בלי בושה

מתעטף בדגל לא שלך

מה אתה מתייפייף

צעיר פרוגרסיבי מרחף

מה אתה בעצם אומר

שמהים לנהר

חופש לילידים

שילכו לעזאזל כל המתנחלים הלבנים

כך זועקים

כל האנטישמים החדשים


ובחדשות כאן מכריזים

שהארץ היא שלנו

האנשים הטהורים

כך כתוב בספרים

כך אומרים חכמים

כך נחתם בהסכמים

מה לא מובן??

זה כתוב שחור על גבי קלף לבן!


והארץ הכבולה?

למה היא מתגעגעת בלילה

כשהיא שוכבת במיטה?

אולי לימים בהם הייתה ארץ חופשיה?

כנען צעירה ופוריה?

ארץ של שלום ואחווה

ואיך תרגיש

אם אשב לידה במיטה

לפני השינה

ואלטף את ראשה

עטור השיבה

לא ארתע

מאף קמט אף שומה

רק אשיר לה

שיר ערש

ארץ את לי ארץ

ארץ את לי בית

ממך לא אלך

עוד לא תמו כל פלאייך

אמצא בך מקלט

אמצא בך מקום


ארץ ארץ

ספרי לי רק עוד סיפור אחד

מפעם

לפני שהולכות לישוןשירים שלי שכתבתי על גבי בריסטולים בשביל הפגנות

Comments


bottom of page