top of page
  • Einat Last

כשאת תהיי ראש הממשלה

יהיה לך זמן להכין עוגה

תחכי בסבלנות עד שתבקע הביצה

תבקשי רשות מהדוגרת

ותגידי לה תודה


כשאת תהיי ראש הממשלה

לפני כל החלטה חשובה

תצאי לסיבוב בחורשה

להתייעץ עם כל עץ ועצה


כשאת תהיי ראש הממשלה

הם ידברו בחזרה

והעולם ישמע


כשאת תהיי ראש הממשלה

בישיבת המליאה

ישמעו קולות יניקה

מתינוקת מתוקה

מנועי המטוסים לא יפריעו

לרחש שירת החיים הפוריה


עד שתהיי ראש ממשלה

אולי תקשיב לה

ואל תגיב

אל תקטע

רק תשמע

אותה

אישה


ואת

אולי תדברי

ואל תתנצלי

אל תחסכי

אל תתחבאי

רק השמיעי

קולך

אישה

שיש לה את כל מה שצריך

כדי להיות ראש הממשלה
1 Comment


Alon Eliran
Alon Eliran
Feb 03

ראש המִשְׁלָמָה!~

Like
bottom of page