top of page
  • Einat Last

הבשורה

המשפחה של סבא שלי

נרצחה בשואה

ילדים, נשים, גברים

בני דודים, בנות דודות

סבים וסבתות

מכונת ההשמדה

לא עצרה בשם המטרה

לטהר את האומה

סבא יקר

אחרי כל מה שקרה

איך עבדת עבור תעשיית המלחמה?

בייצור יכולות השמדה?

ואתה עוד גאה בעבודתך

המדען מביא את הבשורה

להגן על הגן היהודי זו משימה


המדען מביא את "הבשורה"

שמעתם כבר על המערכת החכמה?

אשר מייצרת מטרות

יותר מהר מכל חיילת גאונה

יחידה מובחרה

הייטק בצבא

"הבשורה" מאתרת מחבלים תוך כדי הלחימה

טובי בנינו שינו לה את ההגדרה

שיהיה אפשר לחסל ללא הגבלה

ללא הכרה

המכונה שלנו רוצחת

עם אבחנה

אינטליגנציה ויוקרה


גבריאל מביא את הבשורה על הולדת ישו למרים, סימונה מרטיני, 1333
גבריאל מביא את הבשורה על הולדת ישו למרים, סימונה מרטיני, 1333שיר בעקבות קריאה של הכתבה של יובל אברהם "הצבא אישר להפציץ בעזה, גם כשידע שמשפחות שלמות עלולות למות"

*מוקדש לסבא שלי, איזידור לסט, יליד פולין, דוקטור לפיזיקה, פנסיונר של הכור גרעיני, אבל של זה בשורק, שהוא רק למטרות אזרחיות. בינתיים, לא נמצא האומץ להקריא לו את השיר.


Opmerkingen


bottom of page