top of page
  • Einat Last

בית המתים

שיר על הכניעה בבית החולים שיפא


תראו תראו

איך ילדי עזה שולחים לבבות לחיילי הצבא

מקשיבים להסברה גם בבית המתים שיפא

מבינים את צו השעה


הטובים הגיעו לעשות סדר בעם הנפשע

זה הקרב האחרון בין הטוב והרע


האהבה הפסידה

הופצצה התקווה

האהבה הפסידה

המלחמה עומדת על תילה


ילדי עזה שולחים לבבות לחיילי צה"ל בעת כיבוש בית החולים שיפא
ילדי עזה שולחים לבבות לחיילי צה"ל בעת כיבוש בית החולים שיפא

Comments


bottom of page