top of page
  • Einat Last

בגן של עדן

השיר נכתב במקור בפוסט בדף הפייסבוק שלי, סתיו 2023


עוד יום עובר

ועוד חייל נופל

עוד הפצצה

ועוד חומה

שנבנית בלב

מול האימה


תודה להסברה, תודה להסגברה

מבהירה לעולם באנגלית רהוטה

שאם רק נדע את האמת לאמיתה

נוכל להצדיק כל שכול

כל רמיסה


אין ברירה לנטרל את אמירה

רק בת שש ומהקוראן הקריאה

פסוקים הקוראים להחרבת האומה

מיטב כוחות המודיעין הביאו את מיטב המידע

העדויות חותכות

הוצבו המטרות

היזהרו היזהרו על נפשותיכם

אין דבר כזה ילדות תמימות

יש רק מלחמה

אויב להכריע

אמירה אהבה לראות

את העננים שטים ברקיע


ניסינו הכל

אבל אין ברירה

רק השטחה תביא את התקווה

תשכין ביטחון

תחולל הרתעה

תראו תראו

מקשיבים להסברה גם בבית המתים שיפא שבלב עזה

מבינים את מציאות השעה

הטובים הגיעו לעשות סדר בעם הנפשע

יקבר הרשע מחר בתשע הוא יורשע

עם כל המשפחה

בשר מבשרה

הוא גיבור שירה בילדה יהודיה

קראו לה שחר

רק בת שש וכבר הקריאה

מהחדשות ידיעה

על עוד סבב לחימה

בדרום העניינים חמים

אהבה להסתכל על הנמלים

ולשחק עם האדמה


ילדות נצחיות

בגן של עדן

גבוה גבוה

מעל הגדר

אפשר

לשחק

ביחד

בחצר

 הרשימה של שמות ההרוגים בעזה, 338 עמודים מסודרים לפי גיל, מגדר ושם מלא.

Amira Sharif Saeed Albaa

השם המלא של אמירה העזתית שהוצאתי מהרשימה.

השיר מבוסס על אירועים אמיתיים ועל פרי דמיוני. השיר הזה רוצה להיות נחלת העבר. הוא חלק מתפילה לשלום ושקט בין הירדן לים.


אמן.
 

בשביל השיר הזה הייתי צריכה לעשות את המחקר הכי עצוב בעולם.

מילות החיפוש באינטרנט מספיקות לשיר בפני עצמן.

מה שנקרא ארס פואטיקה - שירה על שירה.


 

אם החרוז לא מסתדר עם פאטימה או נורה

תמיד יש עוד שם ברשימה

בעמוד הזה וגם בעמוד הבא

תימצא הילדה עם הצליל הנורא

מתאים בול בשורה

למצוא שם עברי

משימה יותר קשה

לפחות

יש תמונה


 

למה

למה

הייתי צריכה

לחפש שמות

בשתי רשימות

נפרדות


 

Comments


bottom of page