top of page
  • Einat Last

איך הכול קרה

מתי הפסקתי לסמוך על עצמי?

מתי האינטואיציה התחלפה בספק בלתי פוסק

בשיפוטיות וביקורת מרירה?

מתי הטראומה הפכה להיות הנורמה?

וממתי המשוגעים כלואים במרתפים?

החיים נעשו הימלטות מהסבל

הישרדות מנותקת מהזבל


מתי הפסקתי לשיר עם הנחלים

חדלתי מלהקשיב למעשיות הציפורים

הסטתי מבט מריקודי העצים

ולא התענגתי יותר מליטוף העלים?


מתי שכחתי איך לרפא את עצמי?

טבע תמיד זכרה

נדבקתי באמונה שהבריאות תבוא מאנשים מומחים

והתרופה מארץ רחוקה


מתי הפסקתי לתת לעצמי להרגיש

התחלתי להדחיק?

הסתרתי ילדה פלאית

מתחת לבטון מזוין

留言


bottom of page